【小心標題黨】

在2020年5月的世界衛生大會上,各國衛生部官員通過決議案,要求世界衛生組織與伙伴及各國合作,辨認出引致2019冠狀病毒病(COVID-19)的沙士冠狀病毒II型(SARS-CoV-2)的源頭以及傳播至人類的途徑。

2021年1月14日,世界衛生組織的國際專家組13名成員抵達武漢,並曾到旁當地醫院、市場及武漢病毒研究所。世衛及中國的專家在2月9日舉行新聞發佈會,公佈調查發現。

《三立新聞網》就此記者會的報導標題指世衛公佈「武漢不是起源」,其影片報導中亦有相同字句。此說法亦獲一些Facebook專頁引述,以及轉載到網絡論壇上。

翻查《三立》的文字報導及影片內容,均有引述中方專家組組長梁萬年在記者會上指在其他國家發現可能有更早的病例,然而報導中並無宣稱「武漢不是起源」。

查看記者會影片以及發言逐字稿,當日世衛國際專家組成員以及中方專家同樣沒有公佈「武漢不是起源」。因此《三立》的標題屬錯誤訊息,引述該標題的Facebook專頁圖片內容同樣錯誤。

資料來源及完整查核報告見 factchecklab.org/20210219

【法官質問警察?實為澄清辯方提問】

19年8月13日機場示威案,兩人被控非法集結罪,當日遇襲的警員黃耀華早前上庭作供。

有FB帖文指審理此案的法官郭啟安問該名警員「會唔會啲人睇唔過眼過嚟打你?」引來不少留言質疑法官偏頗,有專頁亦反問是否「睇唔過眼」就可以打法官。

翻查相關新聞,可發現郭官提問是為了向警員解釋辯方問題,而非表示認同警員被打。

根據傳媒報導,庭上辯方律師指警員拉跌現場一名女子,令旁人「睇唔過眼」。警員認為兩件事並無關係,指自己身為警員在現場執勤,本身具一定危險。

此時郭官表示,歷史事件有近因及遠因,並問近因會否是黃耀華在過程中撞跌該名女子。蘋果日報引述其發言如下︰

「讀中史都有教遠因、近因啦。你可能就關注遠因,但近因會唔會係過程中你撞跌咗個女仔?係咪意外都好啦,啲人就諗,嘩,你高高大大、英明神武,撞低一個矮矮細細嘅女仔,好似蝦人咁,啲人睇唔過眼過嚟打你,會唔會呀?」

立場新聞報導同樣提到郭官解釋歷史事件有遠因近因,可見其重點在於向警員澄清辯方律師的提問。

雖然郭官提出「會唔會啲人睇唔過眼過嚟打你?」但意思並非「睇唔過眼就可以打人」,亦不是指警員應該被打。

【🥫罐頭引起的爭議】

1月23日凌晨,港府圍封佐敦部分區域,強制範圍內人士須接受強制檢測。封鎖區域內的人接受檢測後均獲發物資。

港台及SCMP關於物資的報導當中,拍攝食物的照片未有顯示部分罐頭有拉環,引起爭議。

Factcheck Lab的查核針對兩個問題︰

1.《香港電台》及《南華早報》兩張照片中的罐頭,是否需要用罐頭刀打開?

2.《香港電台》及《南華早報》的報導有否刻意誤導讀者?

完整查核報告見︰factchecklab.org/20210127/

佐治亞(Christopher Stanton Georgia)1月6日涉嫌闖入美國國會被捕及被控兩罪,1月9日於家中地下室自殺身亡。

其後網絡上出現消息指佐治亞曾偷看美國眾議院議長佩洛西的電腦,更有人指佐治亞死亡時胸口被打了八槍。兩個說法均沒有證據支持。

多家傳媒報導,法醫指佐治亞的死因為「胸口上的一個槍傷」,而政府公開的驗屍報告亦顯示法醫判斷佐治亞自殺。

經搜尋,「佐治亞身中八槍」的來源可能是微信上「北美留學生日報」一篇文章,但該文章引用的報導均沒有提及此事。

宣稱佐治亞曾偷看佩洛西的Facebook帖文也未提供資料來源,傳媒報導佐治亞死訊時均沒提及佩洛西。

網站「Pledge Times」一篇文章曾指佐治亞翻查佩洛西的電腦,但文章引用的報導並無提及此事,該網站亦非可靠新聞來源。

中國事實查核網站「有據」表示,簡體中文社交網絡上相關消息均來自俄羅斯《衛星通訊社》一篇法語報導。報導其後更正,指原來報導稱「佐治亞曾偷看佩洛西電腦」的說法並無根據,錯誤源自把佐治亞跟另一闖入佩洛西辦公室拍照的人混淆。

完整查核報告見 factchecklab.org/20210122

Factcheck Lab 新嚟嘅實習生「查理」向大家講解下Fact Check四式︰youtu.be/AfJREiH0Omo

有興趣嘅話,可以參加埋今個星期日的「Fact Check 仲有用咩!」網上講座,活動詳情及報名︰forms.gle/Wr7tZmBPWTAhwdxF7

贊助:灣仔區議會

【💉提防錯誤疫苗訊息】

2020年12月17日,《灼見名家》的YouTube頻道上載了一段影片,顧小培在影片中宣稱mRNA疫苗沒有保護作用,甚至會引致肝衰竭和腎衰竭。兩項宣稱分別屬錯誤及沒有證據。

翻查該段影片,顧小培指SARS-CoV-2病毒的「尖刺蛋白」(spike protein)「包含甲基轉移酶作用」,再透過一連串反應引致肺纖維化。然而翻查他引用的論文,該論文討論的是一種非結構蛋白NSP16,與屬結構蛋白的尖刺蛋白無關。

換言之,他描述的機制當中第一步已不成立。

在影片發佈時,研發兩款mRNA疫苗的藥廠均已公佈第三期臨床實驗的初步結果,顯示接種實驗疫苗的參與者當中,確診COVID-19的數字顯著低於接種安慰劑的組別,顯示顧小培指疫苗無法保護接種者的說法錯誤。

此外,顧小培在影片中宣稱測試疫苗時的「有效」是指「有效製造出抗體」而非「有保護作用」,亦與第三期臨床實驗的方法不符。

因此,顧小培在影片中對mRNA疫苗的兩項描述「沒有保護作用」及「可能引致肺纖維化」分別屬錯誤及沒有證據的訊息。

資料來源及完整查核報告見 factchecklab.org/20210111/

Mastodon.hk

Mastodon(萬象)是自由、開源的社交網絡。服務站各自獨立而互連,避免單一商業機構壟斷。找你所信任的服務站,建立帳號,你即可與任何服務站上的用戶溝通,享受無縫的網絡交流